Từ đam mê, Từ khao khát

Chúng tôi thường gọi mình là những kẻ mơ mộng (dreamers), luôn khao khát tạo ra những giá trị mới giúp cho cuộc sống của mọi người và chính mình trở nên thuận tiện, dễ dàng và tốt đẹp hơn.

Nhóm sáng lập bao gồm 04 thành viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều chia sẻ chung một niềm đam mê ẩm thực. Ẩm thực, đối với chúng tôi không chỉ là món ăn, mà là cả nền văn hoá, tinh hoa, nỗ lực và tình yêu của con người làm nên chúng. Chính vì thế, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển một Chatbot thông minh, giúp cho chúng ta dễ dàng tìm hiểu, khám phá thế giới ẩm thực, đồng thời có được những gợi ý địa điểm ăn uống phù hợp nhất cho mình.


But sometimes students cross the line https://domyhomework.co.uk/ and use technology to bully or harass other students.