Công viên phao đổi Đảo Cá Voi – Trải nghiệm không nên bỏ lỡ!!

Chắc hẳn bạn đã biết đến công viên nước, công viên trò chơi cảm giác mạnh, nhưng đã bao giờ bạn thử cảm giác bước đi trên một công viên nổi trên mặt biển. Không cần phải ganh tị với […]